RAPAT PENGURUS RT

Rapat Pengurus RT di rumah bapak Tohir